Styrelsens ledamöter

Enligt årsmötet 2020:

Elsebeth Welander-Berggren, ordförande
Annika Halldin, vice ordförande
Lena Dworén, sekreterare
Leif Nilsson, kassör, kanslist och redaktör för OV-Revyn

Övriga ordinarie styrelseledamöter:
Ann Löfberg
Lena Mindus

Styrelsesuppleanter:
Anna-Carin Ousbäck
Hans L Beeck

OperaVännernas revisorer

Enligt årsmötet 2020:

Per Bäckström
Reazul Huq
Lennart Norén, revisorsuppleant

OperaVännernas valberedning

Enligt årsmötet 2020:

Claes-Göran Widlund, sammankallande, Sankt Paulsgatan 4A, 118 46 Stockholm, e-post: widlund.acg@telia.com

Bodil Ulate-Segura, ordinarie, Tideliusgatan 29, 118 69 Stockholm, e-post: busulate@gmail.com

Winblom, Ingegerd, suppleant