Styrelsens ledamöter

Enligt årsmötet 2021:

Elsebeth Welander-Berggren, ordförande
Annika Halldin, vice ordförande
Lena Dworén, sekreterare
Leif Nilsson, kassör, kanslist och redaktör för OV-Revyn

Övriga ordinarie styrelseledamöter:
Ann Löfberg
Lena Mindus

Styrelsesuppleanter:
Anna-Carin Ousbäck
Patrik Ernby

OperaVännernas revisorer

Enligt årsmötet 2021:

Per Bäckström
Reazul Huq
Lennart Norén, revisorsuppleant

OperaVännernas valberedning

Enligt årsmötet 2021:

Kerstin Graffman, sammankallande

Ingegerd Winblom, ordinarie

Göran Witt-Strömer, suppleant