fr.v. Leif Nilsson, Lena Dworén, Anders Åker, Annika Halldin, Patrik Ernby, Elsebeth Welander-Berggren, Ann Löfberg och Lena Mindus

Styrelsens ledamöter

Enligt årsmötet 2022:

Elsebeth Welander-Berggren, ordförande
Annika Halldin, vice ordförande
Lena Dworén, sekreterare
Leif Nilsson, kassör, kanslist och redaktör för OV-Revyn

Övriga ordinarie styrelseledamöter:
Ann Löfberg
Lena Mindus

Styrelsesuppleanter:
Anders Åker
Patrik Ernby

OperaVännernas revisorer

Enligt årsmötet 2022:

Per Bäckström
Reazul Huq
Gaby Borglund, revisorsuppleant

OperaVännernas valberedning

Enligt årsmötet 2022:

Kerstin Graffman, sammankallande
Ingegerd Winblom, ordinarie
Göran Witt-Strömer, suppleant