Lena Nordin
Nils-Göran Olve
Ewa och Lars Skogström

Avlidna hedersmedlemmar:

Richard Brodin (2015)
Kerstin Meyer Bexelius (2020)