OPERAVÄNNERNA Vid Kungliga Operan i Stockholm

Välkommen

OperaVännerna vid Kungliga Operan bildades 1980 som en fristående publikförening vid Kungliga Operan i Stockholm.

Tyngdpunkten i vår verksamhet utgörs av medlemsmöten med sångare och annan personal verksamma vid Stockholmsoperan. Vi anordnar också operaresor inom Sverige och utomlands. För dessa resor anlitar vi externa arrangörer.

Bli medlem

Du blir medlem för kalenderåret genom att sätta in avgiften på OV:s bankgiro 835-1660. Du kan också anmäla dig direkt till någon av oss – före Operans föreställningar finns vi vid informationsbordet i entrén.

Medlemsavgifter för 2023:

  • Fullbetalande medlem: 345 kronor
  • Familjemedlem med samma adress: 125 kronor
  • Medlem under 31 år (födelsedatum måste anges): 150 kronor

Kören Opera Viva

OperaVännerna bildade 1996 en egen kör, Opera Viva, som är en amatörkör bestående av ett antal kvinnliga och manliga korister med varierande sångarbakgrund. Koristerna har gedigen körvana och flera av dem satsar på egna sångstudier. Man måste inte vara medlem i OperaVännerna för att sjunga i den fristående kören.

Kansliet

På OperaVännernas kansli handläggs medlemsärenden, föreningens ekonomi, bokningar kring medlemsmöten och gruppbesök och andra bokningar av olika slag. Kansliet sköts av Leif Nilsson, som också är redaktör för föreningens tidning OV-Revyn, som kommer ut med åtta nummer per år. Kansliet är bemannat två dagar i veckan.