OperaVännerna vid Kungliga Operan bildades 1980 som en fristående publikförening vid Kungliga Operan i Stockholm.

Tyngdpunkten i vår verksamhet utgörs av medlemsmöten med sångare och annan personal verksamma vid Stockholmsoperan. Vi anordnar också operaresor inom Sverige och utomlands. För dessa resor anlitar vi externa arrangörer.

Vidare ger föreningen ut en medlemstidning, som utkommer med åtta nummer per år. Där återfinns artiklar, reportage, intervjuer, spelplaner och vi informerar om föreningens aktuella arrangemang.

Föreningen anordnar också gruppbesök på föreställningar på Operan.

Genom sin egen stipendiefond stödjer OperaVännerna årligen artister eller annan förtjänt personal vid Operan i Stockholm. Vidare delar föreningen – tills vidare årligen – ut ett stipendium testamenterat av framlidne Richard Brodin. Inget av dessa stipendier går att söka.

Av tradition står OperaVännerna värd för en lunch i januari varje år. Lunchen firar minnet av Operans första föreställning på svenska språket i Bollhuset den 18 januari 1773. Lunchen anordnas den söndag varje januari som ligger närmast detta datum.

OperaVännerna har genom vänligt tillmötesgående från Operans ledning fått möjlighet att – fr.o.m. en timme före dagens föreställning – informera om sin verksamhet vid ett särskilt informationsbord i Operans entréhall.

En medlemsförmån

Föreställningsdagen erhåller våra medlemmar 50% rabatt på ordinarie biljettpris ‒ en särskilt värdefull förmån sedan Operan avskaffat andra rabatter. Medlemskortet måste uppvisas vid köpet i Operans biljettkontor.
Dessutom kan en medlem i föreningen redan från första försäljningsdagen köpa biljett med 50% rabatt till den andra föreställningen av nyuppsättningar. Medlemskortet måste uppvisas vid köpet i Operans biljettkontor.
Operans biljettkontor är öppet mellan kl. 15.00 och 18.00 eller tills en föreställning börjar, vanligen kl. 19.00 på vardagar. Lördagar håller kassan öppen mellan kl. 12.00 och 15.00. Läs mer om hur du blir medlem här.

Kören Opera Viva

OperaVännerna bildade 1996 en egen kör, Opera Viva, som är en amatörkör bestående av ett antal kvinnliga och manliga korister med varierande sångarbakgrund. Koristerna har gedigen körvana och flera av dem satsar på egna sångstudier. Man måste inte vara medlem i OperaVännerna för att sjunga i den fristående kören. Läs mer om Opera Viva och dess verksamhet via deras hemsida operaviva.se