Betalning & avgift

Du blir medlem för kalenderåret genom att sätta in en årsavgift på OV:s bankgiro. Du kan också anmäla dig på ov@operavannerna.com, OperaVännernas kansli. Före Operans föreställningar finns vi vid vårt informationsbord innanför Operans huvudentré.

Medlemsavgifter för år 2024:

  • Fullbetalande medlem: 345 kr
  • Familjemedlem med samma adress: 125 kr
  • Medlem under 31 år (födelsedatum måste anges): 150 kr

Medlemsavgiften betalas via bankgiro 835-1660.

Du kan också Swisha till 123 324 15 44

OV:s postadress: Kvarnholmsvägen 56, 131 31 Nacka
Mobiltelefon: 070-858 23 08
E-post: ov@operavannerna.com

Fr.o.m. oktober månad gäller medlemskapet även för det nästkommande kalenderåret.


Medlemsförmån

Våra medlemmar erhåller på föreställningsdagen 50% rabatt på ordinarie biljettpris ‒ en särskilt värdefull förmån sedan Operan avskaffat andra rabatter. Medlemskortet måste uppvisas vid köpet i Operans biljettkontor.

Dessutom kan en medlem i föreningen redan från första försäljningsdagen köpa biljett med 50% rabatt till den andra föreställningen av nyuppsättningar. Medlemskortet måste uppvisas vid köpet i Operans biljettkontor.