OperaVännernas hantering av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny EU-förordning om hur personuppgifter får hanteras. Den heter GDPR (General Data Protection Regulation) och ger ett starkare skydd av personuppgifter än i den tidigare personuppgiftslagen (PUL). Den gäller all verksamhet, stora och små företag, myndigheter och organisationer. Även en förening som OperaVännerna omfattas av förordningen.
Det är viktigt att du som medlem i OperaVännerna (OV) känner till vilka personuppgifter som föreningen har om dig och hur de hanteras.


Vilken information har föreningen om dig?

Som medlem i OV behöver du få information t.ex. om aktiviteter och resor som ordnas av OV, förmåner m.m. Föreningen har i sin tur behov av att kunna fakturera medlemsavgifter och andra avgifter för biljetter, informera om aktuella arrangemang, skicka ut medlemskort och föreningens medlemstidning, m.m. För dessa ändamål håller föreningen ett register med namn och adress (fysisk och/eller e-post) till medlemmarna. Ingen annan information om medlemmarna hanteras av föreningen. Så snart en medlem lämnar föreningen raderas uppgifterna.


Foton i OV-Revyn från resor och andra aktiviteter, t.ex. föreningens traditionella årslunch

I föreningens medlemstidning OV-Revyn utgör fotografier från resor och andra aktiviteter ett viktigt inslag för att sprida information om föreningens verksamhet och öka intresset för att delta i denna. Det är därför av stort intresse för föreningen att ha med fotografier i tidningen. Styrelsen vill därför informera om detta förfarande. I fall någon medlem vid något tillfälle inför fotografering inte önskar delta i bilden ombeds medlemmen att direkt påtala detta, så att bilden kan arrangeras utan närvaro av berörd medlem.


Utskick till medlemmarna om andra och OV närliggande aktiviteter

Av tradition skickar OV ut information till medlemmarna om andra och närliggande aktiviteter och som styrelsen i OV bedömer kan vara av intresse för medlemmarna.

Om någon medlem inte önskar ha sådana utskick ska detta meddelas kansliet: ov@operavannerna.com


Ansvarig för föreningens hantering av medlemsuppgifterna

Ansvarig är OV:s kansliansvarige, som nås via föreningens e-postadress: ov@operavannerna.com

Har du frågor om GDPR-tillämpningen i föreningen eller kring dina uppgifter går det bra att vända sig till kansliet.