Märket – litet eller stort med nål eller skruv – finns att köpa på OperaVännernas medlemsmöten eller vid vår informationsdisk i stora entréhallen på Operan.

Informationsdisken är bemannad en timme före varje operaföreställning.

Märket kostar 50 kronor. Försäljning av märket tillfaller OperaVännernas stipendiefond.