OV:s styrelse

Elsebeth Welander-Berggren, ordförande
Marianne von Hartmansdorff, vice ordförande och webmaster
Lena Dworén, sekreterare
Leif Nilsson, kassör och redaktör för OV-Revyn
Annika Halldin, programfrågor
Ann Löfberg, suppleant och programfrågor
Hans L Beeck, suppleant

Revisorer

Per Bäckström

Patrik Gnosspelius

Anna Kari Löfman Thür, revisorssuppleant

Reazul Huq, revisorsuppleant

Valberedning

Bodil Ulate-Segura

Claes-Göran Widlund