OV:s styrelse

Elsebeth Welander-Berggren, ordförande

Annika Halldin, vice ordförande

Lena Dworén, sekreterare

Leif Nilsson, kassör och redaktör för OV-Revyn

Ann Löfberg

Lena Mindus

Hans L Beeck, suppleant

Rosetta Bengtsson, suppleant

 

Revisorer

Per Bäckström

Reazul Huq

Lennart Norén, revisorsuppleant

 

Valberedning

Claes-Göran Widlund, sammankallande

Bodil Ulate-Segura, ordinarie

Kerstin Jonasson, suppleant