OV:s styrelse

Elsebeth Welander-Berggren, ordförande

Annika Halldin, vice ordförande

Lena Dworén, sekreterare

Leif Nilsson, kassör och redaktör för OV-Revyn

Ann Löfberg

Lena Mindus

Hans L Beeck, suppleant

Rosetta Bengtsson, suppleant

 

Revisorer

Per Bäckström

Reazul Huq

Lennart Norén, revisorsuppleant

 

Valberedning

Claes-Göran Widlund, sammankallande, Sankt Paulsgatan 4A, 118 46 Stockholm, e-post: widlund.acg@telia.com

Bodil Ulate-Segura, ordinarie, Tideliusgatan 29, 118 69 Stockholm, e-post: busulate@gmail.com

Kerstin Jonasson, suppleant, Sveavägen 119, 113 49 Stockholm, e-post: kerstin.jonasson@moderna.uu.se