OperaVännerna bildades 1980 som en fristående publikförening vid Kungliga Operan i Stockholm. Dess mål är ”att öka medlemmarnas utbyte av sitt operaintresse och att skapa nya operaentusiaster”. Artistträffar, vår månatliga medlemstidning samt våra resor utgör idag tyngdpunkten i vår verksamhet. Föreställningsdagen får våra medlemmar 50 procent rabatt på ordinarie biljettpris – en särskilt värdefull förmån sedan Operan avskaffat andra rabatter. Dessutom kan medlem i föreningen köpa biljett med rabatt till andra föreställningen av nyuppsättningar redan från första försäljningsdagen.

Vår medlemstidning som utkommer 8 gånger per år innehåller aktuella artiklar och informerar om aktuella arrangemang där du kan träffa aktuella artister, öka kunskaperna genom kurser och möten där vi diskuterar aktuella verk eller intressanta sångare, delta i gruppbesök på föreställningar och resor inom och utom Sverige. Vi stödjer artister och andra genom stipendier, och lockar nya vänner till operakonsten och vår förening.

Under Senaste verksamhetsår får du en god uppfattning om vad OV sysslar med.

OV nya stadgar original 6 april 2017 fastställda vid årsmötet.

Du blir medlem för kalenderåret genom att sätta in avgiften på OV:s bankgiro 835-1660. Du kan också anmäla dig direkt till någon av oss – före Operans föreställningar finns vi vid informationsdisken i entrén.

Från och med år 2012 är avgifterna:
Fullbetalande medlem: 345 kronor
Övriga familjemedlemmar med samma adress: 125 kronor
Medlem under 31 år: 150 kronor

Medlemsavgiften betalas till Bankgiro 835-1660

Adress: Kvarnholmsvägen 56, 131 31 Nacka
Telefon: 08-21 25 17, mobil 070-858 23 08

E-mail: ov@operavannerna.com