Resa till Verdifestivalen i Parma 8 – 12 oktober 2020. På grund av pandemin är det osäkert om resandet kan komma igång i höst och om operahusen kan öppna. Därför ha vi beslutat att ställa in denna resa.